Compensatie Eigen Risico zorgverzekering (CER)

De BMWE-gemeenten hebben de regeling “compensatie eigen risico zorgverzekering” verruimd. Dit geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2016.

Nabetalingen.
Als gevolg van de verruiming met terugwerkende kracht, zijn de CER aanvragen van 2016 opnieuw beoordeeld. Had u in 2016 een toekenning voor de CER gehad en € 99,00 ontvangen, dan had u op basis van het nieuw beleid nog recht op een nabetaling van € 286,00. Afgewezen aanvragen van 2016 zijn her-beoordeeld.

Alle nabetalingen over 2016 zijn inmiddels afgehandeld.

Wat is nieuw?
Er geldt voor de CER geen vermogenstoets meer!
Daarnaast geldt niet meer dat u drie jaar achtereen u eigen risico moet hebben verbruikt, maar is er per jaar een vergoeding mogelijk. Dat betekent:

1e jaar volledig verbruik eigen risico = 50% van eigen risico vergoed (€ 192,50)
2e jaar volledig verbruik eigen risico = 75% van eigen risico vergoed (€ 288,75)
3e en daarop volgende jaren volledig verbruik eigen risico = 100% van het eigen risico vergoed (€ 385,00)

Nog niet eerder aangevraagd?
De compensatie eigen risico is een regeling die u (ieder jaar) zelf moet aanvragen.
Met de verruiming van de regeling komt u dus eerder in aanmerking voor een vergoeding CER.
Heeft u een inkomen van maximaal 120% van het minimumloon (bijstandsnorm) en uw eigen risico het afgelopen jaar of de afgelopen jaren volledig verbruikt, dan kunt u hiervoor alsnog een vergoeding aanvragen.
Het gaat dan om de eigen risico jaren vanaf het jaar 2013. De jaren 2013 en 2014 geven als afzonderlijk jaar of jaren geen recht op vergoeding, maar tellen mee in de reeks naar 2e of 3e jaar.

Voor het eigen risico jaar 2013 en 2014 is aanvragen mogelijk in onderstaande combinaties:

    • combinatie 2013, 2014 en 2015
    • combinatie 2014, 2015 en 2016
    • combinatie 2014 en 2015

Let wel het gaat om het verplicht eigen risico die elk jaar wettelijk wordt vastgesteld en voor iedere verzekerde geldt. Het gaat niet om uw eigen bijdrage aan de zorgkosten. Deze kosten zijn namelijk afhankelijk van uw zorgverzekeraar en uw (aanvullende) verzekering.

Vragen?
Heeft u nog vragen over de (verruiming van de) CER en wat dit voor u kan betekenen, dan kunt u contact opnemen met Werkplein Ability. Telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 uur en 12.30 uur via telefoonnummer: 0595-750300.

Aanvragen

Een aanvraagformulier kunt u downloaden via de button of telefonisch aanvragen via Werkplein Ability.
Vergeet niet bij uw aanvraag bewijsstukken van uw zorgverzekeraar mee te sturen!

Download hier het formulier CER