Extra vergoedingen

Hebt u een bijstandsuitkering dan hebt u in sommige gevallen recht op extra vergoedingen. Dat is vooral zo als u langere tijd een laag gezinsinkomen hebt. Lees hier hoe hoog uw inkomen en vermogen mag zijn.

Naast bovengenoemde vergoedingen komt u mogelijk ook in aanmerking voor een Meedoenregeling. Lees hier aan welke voorwaarden u moet voldoen om van een Meedoenregeling gebruik te kunnen maken.

Regelingen buiten Werkplein Ability om: