Kwijtschelding

Wanneer u de aanslag van de gemeentelijke belastingen en/of waterschapsbelastingen niet kan betalen dan komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding. Dit hangt van uw inkomen, vermogen en uitgaven af. U kunt met één formulier kwijtschelding aanvragen voor de gemeentelijke belastingen en de waterschapsbelastingen.

Het formulier en de voorwaarden vindt u op Kwijtschelding en inkomen.