Formulierenloket

Bereken uw recht

Alle formulieren op één plek. Print ze uit, vul ze in en lever het in bij: de balie van het Werkplein Ability of stuur het naar Werkplein Ability, Postbus 19, 9950 AA Winsum.

Wijzigingsformulieren

Ontvangt u een bijstandsuitkering  (of IOAW/IOAZ uitkering) en is er iets veranderd in uw situatie? Geef dit dan aan ons door via een wijzigingsformulier. Dit wijzigingsformulier wordt automatisch naar uw huisadres verstuurd nadat uw uitkering (Participatiewet of IOAW/IOAZ) is toegekend of wanneer u een nieuwe wijziging heeft doorgegeven.

Diverse formulieren

Formulieren voor vergoeding bij laag inkomen

Als u een laag inkomen heeft en weinig vermogen, dan kunt u een vergoeding krijgen voor bepaalde kosten. Er zijn diverse regelingen waar u een beroep op kunt doen. U moet een vergoeding schriftelijk aanvragen. De behandeling duurt 6 tot 8 weken. Daarnaast zijn er nog regelingen van andere organisaties waar u misschien gebruik van kunt maken. Voor veel vergoedingen mag uw netto inkomen per maand niet hoger zijn dan 120% van de bijstandsnorm. Ook mag u maar beperkt vermogen hebben. In de formulieren staan de actuele bedragen vermeld. Ook moet u de rekeningen bewaren van de kosten waarvoor u een vergoeding vraagt. Als uw aanvraag wordt toegekend, dan gebruiken wij de rekening om geld aan u uit te betalen. U kunt van de volgende regelingen gebruik maken:

Tegemoetkoming aanvullende zorgverzekering

Aanvraagformulier (pdf)Als u een andere zorgverzekering heeft dan het collectieve Garant Verzorgd Pakket van Menzis, dan kunt u een tegemoetkoming van de gemeente ontvangen voor de aanvullende zorgverzekering. Deze tegemoetkoming is gelijk aan de gemeentelijke bijdrage voor het Garant Verzorgd Pakket van Menzis en is geraamd op € 7,- per maand.

Compensatie eigen risico

Aanvraagformulier (pdf)De afgelopen jaren zijn diverse regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten afgeschaft.
Ter vervanging hiervan kunt u een vergoeding aanvragen als u uw eigen risico (wettelijk vastgesteld) volledig heeft verbruikt.
De hoogte van deze vergoeding was € 99,- per jaar. Voorwaarde was dat u 3 jaar lang het eigen risico geheel had verbruikt.
De regeling is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2016 aanzienlijk verruimd. De nieuwe regeling houdt in:

Eén jaar op maximum eigen risico: vergoeding 50% van € 385,–. Twee  jaar op maximum eigen risico: vergoeding 75% van € 385,–. Drie  jaar op maximum eigen risico: vergoeding 100% van € 385,–.

Max. inkomen 120% van minimum en geen vermogenstoets!

Startpakket voortgezet onderwijs

Aanvraagformulier (pdf)Gaat uw zoon of dochter voor het eerst naar het voortgezet onderwijs? Dan bent u vast veel geld kwijt aan bijvoorbeeld een laptop, tablet, schooltas, een andere fiets of een bureau. We noemen dat ook wel indirecte schoolkosten. De hoogte van de vergoeding die u (op declaratiebasis) kunt krijgen is:

 • voor het 1e kind € 750,-
 • voor elk kind daarna € 500,-

Participatiefonds

Aanvraagformulier (pdf)Voor mensen met een laag inkomen is het lastiger om mee te kunnen blijven doen omdat het vaak geld kost. Bijvoorbeeld een lidmaatschap van een sportvereniging of van een muziekvereniging of als u een museum wilt bezoeken. Daarom vergoed de gemeente een gedeelte van de kosten hiervoor. De vergoeding geldt alleen voor sociaal-culturele, educatieve en sportieve activiteiten die binnen de gemeente beschikbaar zijn, tenzij een activiteit hier niet voorhanden is. Voor de volgende kosten kan een beroep worden gedaan op het Participatiefonds;

 • lidmaatschap en lessen sportvereniging of sportschool
 • muziekvereniging of muziekschool
 • zwemles, zwemabonnement
 • 1-daags (sport)evenement
 • lidmaatschap bibliotheek
 • handwerkclub, pottenbakken
 • peuterspeelzaal
 • (film)theater
 • scouting
 • toegang musea
 • tekenen, schilderen
 • pretpark
 • schoolreisjes
 • onderwijsbijdrage
 • dierentuin
 • schouwburg

De hoogte van de vergoeding is € 200,- per persoon per jaar.

Voor sportactiviteiten van kinderen tot 18 jaar geldt een speciale regeling. Jeugdsportfonds Groningen stelt hiervoor jaarlijks maximaal € 225,00 per kind beschikbaar. Om voor deze regeling in aanmerking dient u zich te wenden tot Stichting Leergeld Hoogeland.

Kinderfeestje

Aanvraagformulier (pdf)Wilt u de verjaardag van uw kind niet ongemerkt voorbij laten gaan en een verjaardagsfeestje geven of iets anders leuks doen met uw zoon of dochter dan ondersteunen we u met een extra bedrag van € 50,- per kind onder de 18 jaar.

Individuele inkomenstoeslag en/of bijzondere bijstand

Aanvraagformulier (pdf) Soms zijn er bijzondere omstandigheden en heeft u extra kosten die niet onder één van de andere vergoedingen vallen. Voor zulke kosten kunt u bijzondere bijstand aanvragen.