Meld u aan voor de nieuwsbrief

Mijn kind wordt 18 jaar: wat verandert er?

U ontvangt een uitkering via Werkplein Ability. Heeft u een inwonend kind dat binnenkort 18 wordt? Dan is hij/zij voor de Nederlandse wet straks volwassen en verandert er een aantal zaken:

• Wanneer uw kind op 18-jarige leeftijd geen of onvoldoende inkomsten uit bijvoorbeeld arbeid, alimentatie of studiefinanciering heeft, bestaat de mogelijkheid om een zelfstandige uitkering via de Participatiewet aan te vragen.

• Wanneer uw  (jongste)  kind  18  jaar  is  geworden  en  inkomsten/uitkering heeft, verandert uw uitkering voor een
‘alleenstaande ouder’ in een uitkering voor een ‘alleenstaande’. De hoogte van uw uitkering verandert nog niet. Inwonende kinderen jonger dan 21 jaar die inkomsten hebben, tellen namelijk nog niet mee als ‘kostendeler’. Tot die leeftijd wordt u daarom ook niet gekort op uw uitkering.

• Wel heeft u als ouder een onderhoudsplicht tot uw kind 21
jaar wordt. Dit betekent dat u meebetaalt aan het levensonderhoud van uw kind, als die dit zelf niet (helemaal) kan
betalen.

Wat speelt er nog meer als uw kind 18 jaar wordt?

• Uw kind kan zelf een betaal- of spaarrekening openen bij een bank

• Wanneer er sprake is van kinderalimentatie, heeft uw volwassen  kind  hier  zelf  recht  op.  De  alimentatie  dient  op zijn/haar eigen bankrekening gestort te worden

• Uw kind kan vanaf 18-jarige leeftijd zelf een aantal zaken (bijvoorbeeld toeslagen aanvragen) regelen met de overheid. Hiervoor is een eigen DigiD nodig

• Uw kind kan een eigen uitvaartverzekering afsluiten

• U moet voor uw kind -vanaf de eerste maand dat het 18 jaar is- een eigen basisverzekering voor zorgkosten afsluiten bij een zorgverzekeraar. Een aanvullende verzekering kan maar is niet verplicht

• Afhankelijk van de hoogte van het inkomen kan uw kind zorgtoeslag (tegemoetkoming in de kosten van de verplichte zorgverzekering) aanvragen bij de Belastingdienst

• De  kinderbijslag  stopt  automatisch  als  uw  kind  18  jaar wordt; het kindgebonden budget eindigt altijd in de maand waarin uw kind 18 jaar wordt.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de site:
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/achttien-jaar-worden