Meld u aan voor de nieuwsbrief

Nationale Week van de Alfabetisering: activiteiten in de BMWE-gemeenten

Van 3 tot en met 9 september vindt de Nationale Week van de Alfabetisering plaats.

Maandagochtend 3 september wordt de Week van de Alfabetisering om 10.00 uur geopend in de bibliotheek/ het taalhuis van Uithuizen. Kunstenares Marte Röling opent het samen met Sandra Herkströter, wethouder van Eemsmond. Op hetzelfde moment verzorgt Winsumer wethouder Marc Verschuren de aftrap in de Blauwe Schuit in Winsum. U bent van harte welkom.

Laaggeletterdheid in onze regio

Binnen de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond is 12% van de inwoners tussen de 16 en 65 jaar laaggeletterd. Dat betekent dat tussen de 3.000 en 6.000 mensen moeite hebben met bijvoorbeeld het invullen van formulieren, het begrijpen van brieven of het werken op de computer.
Het grootste deel van deze laaggeletterden zijn mensen die in Nederland zijn geboren. Ze hebben vroeger wel onderwijs genoten, maar zijn hun vaardigheid verloren. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en lopen daardoor tegen problemen aan op het gebied van geld, werk, gezondheid en gezin.

Inloopspreekuur bij de taalhuizen

Biblionet, Humanitas, Mensenwerk Hogeland, MJD, Noorderpoort, Steunpunt Vrijwilligerswerk, Stichting Lezen en Schrijven, Werk op Maat, Werkplein Ability en de vier gemeenten hebben een samenwerkingsverband gevormd om laaggeletterdheid aan te pakken. Ze hebben taalhuizen in Uithuizen en Winsum opgericht.

Eind september 2018 worden er nog twee taalhuizen geopend in Bedum en Leens. Een taalhuis is een plek waar iedere volwassene terecht kan met een hulpvraag over basisvaardigheden. Er is een inloopspreekuur waar mensen vrijblijvend naar toe kunnen gaan en waar de taalhuiscoördinator samen met iemand kan kijken wat iemand nodig heeft. De hulp die geboden kan worden wordt afgestemd op de hulpvraag en is voor iedereen verschillend.

Aandacht voor laaggeletterdheid

Gedurende de week kunt u een voertuig (piaggio) zien rondrijden in de gemeenten met informatie en een grote letter op het dak. In de provincie ziet u tijdens de Week van de Alfabetisering meer van deze letters om aandacht te vragen voor laaggeletterdheid. Verschillende vrijwilligers gaan locaties af om mensen te informeren over laaggeletterdheid en diverse ondersteunende voorzieningen. Bekijk het verdere programma van de Nationale Week van de Alfabetisering in de BMWE-gemeenten.

Stichting Lezen & Schrijven

De Week van de Alfabetisering wordt georganiseerd door de Stichting Lezen & Schrijven. Deze stichting heeft als doel laaggeletterdheid te voorkomen en te verminderen. Tijdens de Week van de Alfabetisering gaat het er om laaggeletterdheid op de kaart zetten en mensen bewust te maken van het feit dat er in Nederland 2,5 miljoen mensen zijn die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheden. Samen kunnen we hier iets aan doen!