Compensatie Eigen Risico zorgverzekering (CER)

De BMWE-gemeenten hebben de regeling “compensatie eigen risico zorgverzekering” verruimd. Dit geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2016.

Wat is nieuw?
Er geldt voor de CER geen vermogenstoets meer! Daarnaast geldt niet meer dat u drie jaar achtereen u eigen risico moet hebben verbruikt, maar is er per jaar een vergoeding mogelijk. Dat betekent:

1e jaar volledig verbruik eigen risico = 50% van eigen risico vergoed (€ 192,50)
2e jaar volledig verbruik eigen risico = 75% van eigen risico vergoed (€ 288,75)
3e en daarop volgende jaren volledig verbruik eigen risico = 100% van het eigen risico vergoed (€ 385,00)

Aanvragen
De compensatie eigen risico is een regeling die u (ieder jaar) zelf moet aanvragen.
Met de verruiming van de regeling komt u eerder in aanmerking voor een vergoeding CER dan voorheen.
Heeft u een inkomen van maximaal 120% van het minimumloon (bijstandsnorm) en uw eigen risico het afgelopen jaar of de afgelopen jaren volledig verbruikt, dan kunt u hiervoor (alsnog) een vergoeding aanvragen. Het gaat dan om de eigen risico jaren vanaf het jaar 2013 t/m 2017.

De jaren 2013 en 2014 geven als afzonderlijk jaar of jaren geen recht op vergoeding, maar tellen mee in de reeks. De CER regeling wordt met ingang van zorgjaar 2018 gewijzigd. Hierover volgt binnenkort meer.

Let wel, het gaat bij de CER regeling om het verplicht eigen risico die elk jaar wettelijk wordt vastgesteld en voor iedere verzekerde geldt. Het gaat niet om uw eigen bijdrage aan de zorgkosten. Deze kosten zijn namelijk afhankelijk van uw zorgverzekeraar en uw (aanvullende) verzekering.

Een aanvraagformulier kunt u krijgen via het formulierenloket. Ook telefonisch aanvragen via Werkplein Ability is mogelijk. Vergeet niet om bewijsstukken van uw zorgverzekeraar mee te sturen bij uw aanvraag !

Vragen?
Heeft u nog vragen over de (verruiming van de) CER en wat dit voor u kan betekenen, dan kunt u contact opnemen met Werkplein Ability. Telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 uur en 12.30 uur via telefoonnummer: 0595-750300.