Compensatie Eigen Risico zorgverzekering (CER)

Inwoners uit de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond met een inkomen tot en met 120% van de bijstandsnorm kunnen gebruik maken van de regeling “compensatie eigen risico zorgverzekering”. Voor deze regeling geldt geen vermogenstoets.

Aanvragen
De compensatie eigen risico zorgverzekering is een regeling die u (ieder jaar) zelf moet aanvragen.

CER t/m 2017

Voor de jaren vanaf het jaar 2013 t/m 2017 geldt onderstaande regeling:

1e jaar volledig verbruik eigen risico = 50% van eigen risico vergoed (€ 192,50)
2e jaar volledig verbruik eigen risico = 75% van eigen risico vergoed (€ 288,75)
3e en daarop volgende jaren volledig verbruik eigen risico = 100% van het eigen risico vergoed (€ 385,00)

De jaren 2013 en 2014 geven als afzonderlijk jaar of jaren geen recht op vergoeding, maar tellen mee in de reeks.

CER 2018
Voor het jaar 2018 kunt u ook compensatie eigen risico aanvragen. Het bedrag is vastgesteld op € 265,00 bij volledig verbruik eigen risico.

Een aanvraagformulier vindt u in het formulierenloket. Ook telefonisch aanvragen via Werkplein Ability is mogelijk. Vergeet niet om bewijsstukken van uw zorgverzekeraar mee te sturen bij uw aanvraag!

Vragen?
Heeft u nog vragen over de CER en wat dit voor u kan betekenen, dan kunt u contact opnemen met Team Minimaregelingen en Bijzondere Bijstand: Telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 uur en 12.30 uur via telefoonnummer: 0595-750300. Of breng een bezoek aan het inloopspreekuur in uw gemeentehuis, op de dinsdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur.

1e dinsdag van de maand: Gemeentehuis Eemsmond
(Hoofdstraat W. 1, Uithuizen)

2e dinsdag van de maand: Gemeentehuis Winsum
(Hoofdstraat W.70, Winsum)

3e dinsdag van de maand: Gemeentehuis De Marne
(R. Ritzemastraat 2, Leens)

4e dinsdag van de maand: Gemeentehuis Bedum
(Schoolstraat 1, Bedum)