Leerplicht & RMC

Wat is leerplicht?
Hoe houd ik mij aan de leerplicht?
Mijn kind heeft problemen op school, wat kan ik daaraan doen?
Wat als mijn kind niet naar school gaat?
Wanneer mogen we op vakantie of een vrije dag?
Meer weten over jeugd, opvoeding en onderwijs?
Contactgegevens

Wat is RMC?
Wanneer wordt het RMC ingeschakeld door school?
Wat kan het RMC voor mij betekenen?
Ben ik verplicht mijn startkwalificatie te behalen?
Contactgegevens


Wat is leerplicht?

Ieder kind in Nederland moet naar school van de vijfde tot de achttiende verjaardag of tot het moment dat uw kind een startkwalificatie haalt. Dat staat in de leerplichtwet. In deze wet staan de spelregels van de leerplicht beschreven. Een startkwalificatie is minimaal een havo-diploma, vwo-diploma of mbo-diploma (minimaal niveau 2).

Hoe houd ik mij aan de leerplicht?

De leerplicht begint op de eerste schooldag van de maand na de vijfde verjaardag van uw kind. Vanaf dat moment bent u verplicht ervoor te zorgen dat uw kind staat ingeschreven op een school. Uw kind mag ook al eerder naar school: de meeste kinderen gaan voor het eerst naar school als ze vier jaar zijn.

Totdat uw kind achttien jaar is, bent u als ouder en/of verzorger volledig verantwoordelijk voor de schoolgang en het schoolverzuim van uw kind. Als uw kind twaalf jaar of ouder is, is uw kind medeverantwoordelijk voor het schoolverzuim.

Is uw kind niet ingeschreven bij een school? Blijft uw kind weg van school? Heeft uw kind problemen op school? Zijn er andere problemen waar u met school niet uitkomt? Neem contact op de leerplichtambtenaar of RMC-trajectbegeleider om samen een oplossing te vinden.

Mijn kind heeft problemen op school, wat kan ik daaraan doen?

Wilt uw kind niet naar school omdat hij/zij gepest wordt of andere problemen heeft? Praat er dan eens over met de school van uw kind. Samen met de school zoekt u naar een oplossing om te zorgen dat uw kind weer naar school gaat.

Lukt het niet om samen met de school een oplossing te vinden? Neem dan contact op met de leerplichtambtenaar. Hij/zij kan u advies geven en indien nodig bemiddelen tussen u en de school. De leerplichtambtenaar heeft ook veel contact met andere organisaties die u mogelijk kunnen helpen om de problemen op te lossen.

Wat als mijn kind niet naar school gaat?

Als uw kind regelmatig te laat komt of zonder toestemming niet op school komt heet dat “ongeoorloofd verzuim”. De school is wettelijk verplicht dat te melden bij de leerplichtambtenaar. De school probeert eerst samen met u en uw kind een oplossing te vinden. Daarom neemt de school contact met u op om te praten over de situatie en samen afspraken te maken over het verzuim. Als uw kind daarna nog niet naar school gaat, dan meldt de school het verzuim aan de leerplichtambtenaar.

Verzuim kan een signaal zijn dat er iets aan de hand is met uw kind. De leerplichtambtenaar onderzoekt daarom altijd waarom uw kind niet naar school gaat. Daarvoor gaat u, en eventueel uw kind, in gesprek met de leerplichtambtenaar om te achterhalen waarom uw kind niet naar school gaat. Naar aanleiding van het gesprek kan de leerplichtambtenaar actie ondernemen, bijvoorbeeld:

 • Afspraken maken met u en uw kind over het schoolverzuim
 • Doorverwijzen naar passende hulpverlening
 • Doorverwijzen naar Bureau HALT
 • Aan u en/of uw kind een officiële waarschuwing geven
 • Een proces-verbaal opmaken

Wanneer mogen we op vakantie of een vrije dag?

U mag alleen met uw kind op vakantie tijdens de vastgestelde schoolvakanties. Vraag de school wanneer die precies zijn. Uw kind mag nooit zomaar wegblijven van school als er geen schoolvakantie is. Er is een aantal uitzonderingen:

 • Als één van de ouders een beroep heeft waardoor jullie niet op vakantie kunnen tijdens schoolvakanties. Dit mag maar één keer per schooljaar en maximaal tien aaneengesloten dagen. En het kan alleen als het de enige gezinsvakantie van het schooljaar is. U moet van tevoren toestemming vragen aan de directeur van de school. Vaak heeft de school daarvoor een aanvraagformulier.
 • Als er een belangrijke gebeurtenis is waar uw kind bij moet zijn. Dit kan alleen in de volgende situaties:
 1. Verhuizing van het gezin
 2. Het huwelijk van (één van) de ouders, broer/zus, opa, oma, oom, tante of een kind van de broer of zus van uw kind
 3. Een ernstige ziekte van (één van) de ouders, broer/zus, opa, oma, overgrootouders, oom, tante of een kind van de broer of zus van uw kind
 4. Overlijden van een familielid tot de vierde graad: ouders, zus/broer, grootouder, oom/tante, neef/nicht (kind van broer of zus van uw kind), overgrootouder, oudoom/oudtante, neef/nicht (kind van broer of zus van de ouder), achterneef/achternicht of betovergrootouder
 5. Viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum van één van de ouders, opa of oma van het kind
 6. Viering van een 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van de ouders of grootouders van uw kind
 7. Bij belangrijke religieuze feestdagen waar uw kind plichten moet vervullen. Voorbeelden hiervan zijn bid- en dankdag en het Suikerfeest.

Belangrijk: kondig op de school altijd aan als uw kind vanwege een van deze redenen niet op school komt.

Meer weten over jeugd, opvoeding en onderwijs?

Neem contact op met de leerplichtambtenaar of kijk op één van onderstaande websites:

Informatie over leerplicht
Informatie over schoolverzuim en Halt-straf
Informatie over Passend Onderwijs
Onderwijsconsulenten
Onderwijsinspectie
Centrum voor Jeugd en Gezin
Jeugdbescherming Noord
Landelijke brancheorganisatie leerplicht en RMC
Landelijke controle van kinderrechten   
Landelijk netwerk ziek zijn en onderwijs
Nederlands Jeugd Instituut

 


Wat is RMC?

Het RMC (regionaal meld- en coördinatiepunt) is een meldpunt bij de gemeente voor leerlingen zonder startkwalificatie die zijn geslaagd en geen vervolgopleiding gaan doen, veel afwezig zijn of stoppen met hun opleiding. Een startkwalificatie is minimaal een havo-diploma, vwo-diploma of mbo-diploma (minimaal niveau 2).

Waarom? Omdat een goede opleiding met diploma en werk belangrijk zijn voor je verdere leven.

Met een goed diploma op zak heb je veel meer kansen op een leuke baan. Ben je jonger dan 23 jaar en heb je geen startkwalificatie, dan probeert het RMC je op weg te helpen om die alsnog te gaan halen. Terug naar school dus!

Wanneer wordt het RMC ingeschakeld?

De school neemt contact op met het RMC als een leerling veel verzuimt, er veel zorgen zijn of als de leerling om een andere reden dreigt uit te vallen op school. Ook als je uitgeschreven wordt bij een opleiding, wordt er een bericht naar het RMC gestuurd.

Wat kan het RMC voor mij betekenen?

Bij het RMC ga je in gesprek over de reden waarom je niet (meer) naar school gaat. Als je nog niet weet wat je wilt doen, kun je informatie krijgen over verschillende scholen en opleidingen. Dit kan je helpen bij het maken van een studiekeuze. Er kan ook een andere reden zijn waarom het (nog) niet is gelukt om je opleiding af te maken. Ook dan probeert het RMC je te helpen om alsnog terug naar school te kunnen. Het RMC denkt graag met je mee. Kortom, heb je een vraag over onderwijs, neem dan gerust contact op met de RMC-trajectbegeleider.

Ben ik verplicht mijn startkwalificatie te behalen?

De regering vindt het belangrijk dat je een goede basis hebt voor de arbeidsmarkt. Met een startkwalificatie, een diploma dus, zijn je kansen groter. Daarom proberen zij iedereen een startkwalificatie te laten halen. Je bent vanaf het moment dat je achttien jaar bent niet verplicht om naar school te gaan. Je mag ook gaan werken. Je hebt alleen geen recht op een bijstandsuitkering. Als je wel een aanvraag doet voor een bijstandsuitkering, wordt je eerst terug naar school gestuurd om alsnog je startkwalificatie te halen.

Meer weten?

Neem contact op met de RMC-trajectbegeleider of kijk op één van onderstaande websites:

Voortijdig schoolverlaten
RMC

Contactgegevens

Kris Groenewold
Leerplichtambtenaar
Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
Email: k.groenewold@hethogeland.nl
Tel:   088-345 8856 of 06-12142463

Jan Veenstra
RMC trajectbegeleider
Op donderdagen bereikbaar voor RMC Noord-Groningen
Email: j.veenstra@delfzijl.nl
Tel: 0595-639381 of 06-53682856