Financiële steun

Heeft u tijdelijk onvoldoende geld om uw zakelijke en privé verplichtingen te voldoen? Dan kunt u een beroep doen op de Bbz uitkering.

Bbz uitkering

Er is een aantal voorwaarden waaraan u moet voldoen, zoals:

  • u bent al een redelijke tijd zelfstandige. Hieronder verstaan wij doorgaans minimaal anderhalf jaar
  • uw bedrijf is levensvatbaar. Dat betekent dat met deze bijstand het inkomen uit het bedrijf plus de rest van het gezinsinkomen toereikend moet zijn voor de voortzetting van uw bedrijf, voor het levensonderhoud van uw gezin en voor de nakoming van financiële verplichtingen
  • u heeft geen andere mogelijkheden om aan geld te komen. Dus u heeft bijvoorbeeld geen partner die u kan onderhouden en er is ook geen bank die nog hulp kan bieden.

Wilt u deze financiële steun aanvragen? Maak dan eerst een afspraak met de medewerker Zelfstandigen via 088-345 8888

Wij kunnen op twee manieren helpen:

1. Periodieke uitkering

De periodieke uitkering is voor het dagelijkse levensonderhoud. De uitkering is een aanvulling op het bedrijfsinkomen en overig gezinsinkomen tot het bijstandsbedrag waarop u recht hebt. Over het algemeen ontvangt u de uitkering voor twaalf maanden. De periodieke uitkering wordt verstrekt als een renteloze lening en deze wordt achteraf berekend.

2. Bedrijfskapitaal

Een bedrijfskapitaal is bedoeld voor het in stand houden van een levensvatbaar bedrijf, voor het doen van investeringen of voor herfinanciering van kortlopende schulden. Het bedrijfskapitaal kent een maximumbedrag en geldt per bedrijf. Het bedrijfskapitaal is een rentedragende lening.