Stoppen met ondernemen?

Wilt u stoppen met uw bedrijf, omdat u een bepaalde leeftijd heeft bereikt of omdat uw bedrijf niet meer levensvatbaar is? U kunt daar hulp bij krijgen.

Naast advies over de juridische en fiscale onderdelen, kunt u tijdens deze periode ook in aanmerking komen voor een periodieke uitkering van de Bbz. Na de daadwerkelijke beëindiging van het bedrijf krijgt u geen Bbz-uitkering meer. Dan kunt u eventueel recht hebben op een IOAZ uitkering. Of u heeft recht op een bijstandsuitkering. Vraag deze aan, voordat u stopt met uw onderneming.

Neem voordat u stopt met uw bedrijf altijd contact op met een medewerker Zelfstandigen van het Werkplein Ability. Zij adviseren u op alle terreinen en weten wat u te wachten staat.