Bijzondere bijstand

Als u meer kosten heeft dan u kunt betalen, is het mogelijk bijzondere bijstand te krijgen. Het moet dan gaan om noodzakelijke kosten die te maken hebben met bijzondere omstandigheden. Een paar voorbeelden:

  • eigen bijdrage voor rechtsbijstand;
  • kosten voor bewindvoering

U kunt alleen bijzondere bijstand aanvragen als u nergens anders een vergoeding voor deze kosten kunt krijgen. Afhankelijk van uw inkomen en vermogen ontvangt u soms het hele bedrag en soms een deel. Lees hier hoe hoog uw inkomen en vermogen mag zijn.

Kosten die NIET worden vergoed vanuit de bijzondere bijstand

  • schulden/boetes/aanslag belastingdienst
  • verlenging rijbewijs/id-kaart/paspoort
  • schoolboeken
  • dierenarts/dierenopvang
  • fiets/auto/brommer
  • televisie
  • vaste lasten zoals huur/gas en energie/verzekeringspremies
  • woninginrichting (tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden)