Extra vergoedingen

Heeft u een bijstandsuitkering? Dan heeft u in sommige gevallen recht op extra vergoedingen. Dit is vooral het geval als u langere tijd een laag gezinsinkomen heeft. Lees hier hoe hoog uw inkomen en vermogen mag zijn.

Naast bovengenoemde vergoedingen komt u mogelijk in aanmerking voor een Meedoenregeling. Lees hier aan welke voorwaarden u moet voldoen om van een Meedoenregeling gebruik te kunnen maken.

Regelingen buiten Werkplein Ability om: