Individuele inkomenstoeslag

De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag dat de gemeente u één keer per jaar kan geven als u al lange tijd weinig inkomsten heeft. U kunt het geld vrij besteden, bijvoorbeeld aan spullen die u met een minimuminkomen soms moeilijk kunt betalen, zoals een nieuwe koelkast of televisie.

Er gelden enkele voorwaarden om de toeslag te kunnen krijgen, onder andere deze:

  • U bent 21 jaar of ouder, maar niet ouder dan de AOW-gerechtigde leeftijd;
  • Uw inkomen is in de afgelopen 36 maanden niet hoger geweest dan 105% van de voor u van toepassing zijnde bijstandsnorm;
  • U bezit niet méér eigen vermogen dan u voor de bijstand mag hebben;
  • U ontving voor de afgelopen periode van twaalf maanden niet eerder een individuele inkomenstoeslag;
  • En u bent niet in staat met werk een hoger inkomen te krijgen.

Bij de individuele inkomenstoeslag moet u aan alle voorwaarden voldoen. Deze kunt u hier vinden. Maar daarnaast zal de gemeente beoordelen of u echt niet in staat bent om uw inkomenssituatie te verbeteren. U moet aantonen dat u de afgelopen periode heeft geprobeerd om uw inkomen te verbeteren. U heeft bijvoorbeeld – voor zover dat mogelijk was – gesolliciteerd, uw vakkennis bijgehouden, uw re-integratietraject gevolgd of vrijwilligerswerk gedaan. Laat hiervan bewijzen zien.

Pas als de gemeente vindt dat u aan alle voorwaarden voldoet en u recht heeft op de toeslag, krijgt u een individuele inkomenstoeslag.