Normtabel bijzondere bijstand en extra vergoedingen

Bijzondere bijstand en collectieve zorgverzekering

Om hiervoor in aanmerking te komen mag uw netto inkomen niet hoger zijn dan 120% van de bijstandsnorm. In de tabel hieronder leest u om welke bedragen het gaat.

Afhankelijk van de samenstelling van uw huishouden kunnen andere bedragen gelden.

* Voor alleenstaande jongeren tot 21 jaar gelden lagere bedragen.
* De bedragen zijn exclusief vakantietoeslag.

Netto (gezins-) inkomen per maand, per 1 juli 2018 tot 1 januari 2019

   21 jaar – pensioengerechtigde leeftijd   vanaf pensioengerechtigde leeftijd Vermogensgrens
(geldt niet voor de regeling CER en collectieve zorgverzekering)
105% t.b.v. Individuele Inkomenstoeslag,
zonder vermogenstoets
120% 120%
Alleenstaande  € 1.136,08  € 1.278,43  €   6.020,- €  994,07
Alleenstaande ouder  € 1.136,08  € 1.278,43  € 12.040,- €  994,07
Gehuwd of
samenwonend
 € 1.622,97  € 1.747,83  € 12.040,- € 1.420,10