MeeDoen! regelingen

(nieuw per 1 januari 2018)

Voor mensen met een laag inkomen is het lastiger om mee te kunnen blijven doen omdat dit vaak geld kost. Bijvoorbeeld een lidmaatschap van een sportvereniging of van een muziekvereniging of als u een museum wilt bezoeken. Daarom vergoeden de BMWE-gemeenten een gedeelte van de kosten hiervoor.

Hieronder vindt u een overzicht van diverse vergoedingen die vallen onder de MeeDoen! regelingen:

Kindpakket

Vanaf 1 januari 2018 werken de BMWE-gemeenten met het zogenaamde kindpakket. In dit kindpakket zijn alle regelingen onder gebracht waar kinderen van minima jonger dan 18 jaar gebruik van kunnen maken. U kunt hier gebruik van maken als u voldoet aan 120% van de geldende bijstandsnorm en de vermogenstoets . De voorwaarden zijn hier te vinden.

Nieuw is ook dat vanaf 1 januari 2018 (meer) wordt samengewerkt met Stichting Leergeld, het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds. Het is goed om te weten dat u sommige aanvragen van het Kindpakket nu rechtstreeks via Stichting Leergeld Hoogeland kunt doen en dus niet meer via Werkplein Ability. Stichting Leergeld Hoogeland kunt u zien als tussenpersoon als u bijvoorbeeld gebruik wilt maken van het jeugdcultuurfonds of het jeugdsportfonds.

website: leergeldhoogeland.nl
e-mail: secretaris@leergeldhoogeland.nl

De vergoedingen die deze stichtingen verstrekken zijn in natura en niet in geld. Let op: u moet sommige vergoedingen dus vooraf aanvragen.  Dit doet u via Stichting Leergeld Hoogeland!

 

 • Kinderverjaardag
  Wilt u de verjaardag van uw kind niet ongemerkt voorbij laten gaan en een verjaardagsfeestje geven of iets anders leuks doen met uw zoon of dochter dan ondersteunen we u met een extra bedrag van € 50,- per kind onder de achttien jaar. U kunt deze tegemoetkoming aanvragen via het formulierenloket.

 

 • Fashioncheque voor kinderen
  Ook voor de jaren 2018 en 2019 hebben kinderen van minima weer recht op een fashioncheque. Het gaat om alle inwonende kinderen jonger dan achttien jaar. De fashioncheque heeft een waarde van € 50,-. De bij ons bekende kinderen van inwoners die een uitkering ontvangen, zullen deze cheque, net als in voorgaande jaren, ambtshalve krijgen toegestuurd. Inwoners met kinderen jonger dan achttien jaar die aan de voorwaarden voldoen, kunnen de cheque aanvragen.

 

 • Startpakket onderwijs
  Vanaf groep zeven van de basisschool, wordt er steeds vaker van kinderen verwacht dat zij digitaal vaardig zijn. Voor het voorbereiden van spreekbeurten is bijvoorbeeld vaak al een computer of laptop gewenst. Wanneer uw kind naar het voortgezet onderwijs gaat, kan het zijn dat er daarnaast ook een fiets nodig is, omdat de school verder weg is. We noemen dat ook wel indirecte schoolkosten.U kunt voor ieder schoolgaand kind vanaf groep zeven eens in de vier jaar bij Stichting Leergeld een aanvraag indienen voor deze voorzieningen. Stichting Leergeld beoordeelt uw aanvraag en zal de voorziening in natura uitbetalen. U hoeft dus niet langer eerst zelf kosten te maken die u daarna bij de gemeente kunt declareren. Stichting Leergeld regelt met lokale ondernemers dat u de juiste voorziening krijgt. Via de website van Stichting Leergeld kunt u een aanvraagformulier voor het startpakket onderwijs indienen.

 

 • Vergoeding zwemdiploma A en B, vergoeding zwemabonnement
  In een waterland als Nederland, is het van groot belang dat kinderen hun zwemdiploma kunnen halen. Om die reden is het mogelijk gemaakt dat de Stichting Leergeld de zwemlessen A en B vergoedt voor kinderen van minima. U kunt een aanvraag hiervoor indienen bij de Stichting Leergeld. Zij beoordelen uw aanvraag en zullen direct met het zwembad regelen dat uw kind zwemles kan krijgen. U hoeft dus niet langer zelf eerst de kosten te betalen en deze daarna te declareren. De stichting Leergeld keert de vergoeding in natura uit. Ook de zwemabonnementen kunnen voor uw kind vergoed worden door de stichting Leergeld. Ook hier geldt weer dat de Stichting Leergeld zorgt dat u een abonnement krijgt. U wordt dus in natura geholpen en krijgt geen geldelijke vergoeding. Via de website van Stichting Leergeld kunt u een aanvraagformulier voor zwemdiploma A/B en een zwemabonnement indienen.

 

 • Vergoedingen vanuit het Jeugdfonds Sport en Cultuur

  Sport:
  Als uw kind graag op een sport wil, kunt u recht hebben op een vergoeding van de contributie of van de kleding die nodig is om de sport te kunnen beoefenen. Voorheen kon u deze kosten uit het Participatiefonds declareren. Dat is veranderd. U kunt nu vanuit het Jeugdfonds Sport worden ondersteund. Via Stichting Leergeld of een professional die bij het kind/gezin is betrokken, kunt u een aanvraag indienen om te worden ondersteund door het Jeugdfonds Sport. Het Jeugdfonds Sport zal de contributie rechtstreeks aan de sportvereniging overmaken, zodat u geen geld hoeft voor te schieten. Het Jeugdfonds Sport keert dus in natura uit. Als u nog materiaal nodig bent, dan krijgt u via het Jeugdfonds Sport bonnen om zelf deze materialen aan te kunnen schaffen. U kunt vergoedingen ontvangen tot maximaal € 225,- per kind per jaar.

         Cultuur:

 • Als uw kind graag op muziekles, zangles, dansles of toneel wil, kunt u recht hebben op een vergoeding van de contributie of van de attributen die nodig zijn om deel te kunnen nemen aan de lessen. Voorheen kon u deze kosten uit het Participatiefonds declareren. Dat is veranderd. U kunt nu vanuit het Jeugdfonds Cultuur worden ondersteund. Via de stichting Leergeld of een professional die bij het kind/ gezin is betrokken kunt u een aanvraag indienen om te worden ondersteund door het Jeugdfonds Cultuur. Het Jeugdfonds Cultuur zal het lesgeld rechtstreeks aan de instelling overmaken, zodat u geen geld hoeft voor te schieten. Het Jeugdfonds Cultuur keert dus in natura uit. Als u nog attributen nodig heeft, dan krijgt u via het Jeugdfonds Cultuur bonnen om zelf deze materialen aan te kunnen schaffen. U kunt vergoedingen ontvangen tot maximaal € 450,- per kind per jaar.Via de website van Stichting Leergeld kunt u een aanvraagformulier voor sportactiviteiten en/ of culturele activiteiten van uw kind indienen.

  U kunt ook bij de volgende organisaties terecht om een aanvraag in te dienen:

  CJG Noord Groningen / MEE Groningen
  Terra Winsum
  Gezinshuis Margriet (Uithuizen)
  Huis voor de Sport Groningen
  Humanitas ‘t Hoogeland
  Jade Zorggroep
  MJD Winsum
  Mensenwerk Hogeland (jongerenwerk en buurtwerk)
  s Heerenloo – Bedum
  Vluchtelingenwerk
  Leger des Heils

  Wilt u meer informatie over het Jeugdfonds Sport en Cultuur? Kijk dan op de website!

 

Participatiefonds

Voor mensen met een laag inkomen is het lastiger om mee te kunnen blijven doen, omdat dit vaak geld kost. U kunt hierbij denken aan een lidmaatschap van de bibliotheek, een bioscoopbezoek, museumbezoek en de reiskosten naar de bioscoop of het museum toe. Voor deze kosten kunt u een beroep doen op het Participatiefonds. Voorwaarde is dat uw inkomen lager is dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm en uw vermogen niet hoger is dan het voor u vrij te laten vermogen. De voorwaarden zijn hier te vinden. De hoogte van de vergoeding is € 200,- per persoon per jaar. U kunt dit aanvragen via het formulierenloket.

Voorheen was het ook mogelijk om bijvoorbeeld zwemlessen uit dit fonds vergoed te krijgen of het lidmaatschap van een sportvereniging. Dat hoeft sinds 1 januari 2018 niet meer. Voor sport kunt u nu een beroep doen op het jeugdsportfonds, voor muzieklessen of toneelessen en andere structurele culturele activiteiten kunt u nu terecht bij het jeugdcultuurfonds en voor zwemlessen en zwemabonnementen kunt u nu terecht bij de Stichting Leergeld. U heeft hierdoor meer mogelijkheden gekregen om te participeren. Waar u voorheen alleen € 200,- vanuit het Participatiefonds had om te participeren, is er nu voor uw kinderen de mogelijkheid om sport, cultuur en zwemmen in natura vergoed te krijgen, waardoor u het Participatiefonds voor andere doeleinden in kunt zetten.

 

Representatiekosten

Werkplein Ability en de BMWE-gemeenten willen mensen die op zoek zijn naar een baan en een sollicitatiegesprek hebben graag ondersteunen. Bij een sollicitatie is het belangrijk welke eerste indruk je achter laat en het kan dan soms nodig zijn om hiervoor extra kosten te maken die je normaal gesproken niet direct zou hoeven maken. Je kunt dan denken aan een kappersbezoek of het aanschaffen van nieuwe kleding of schoenen. Dit zijn zogenaamde representatiekosten. Uw werkcoach beoordeelt of u in aanmerking komt voor een vergoeding van deze representatiekosten. De vergoeding bedraagt maximaal € 150 ,- per jaar en alle kosten die verband houden met het solliciteren naar werk, kunnen vanuit deze regeling worden vergoed.

 

Overige regelingen

Eurocoachtraject
Voor jongeren tussen de 18 en 27 jaar die schulden hebben en waarvoor de reguliere schuldhulpverlening niet goed werkt, hebben we sinds november 2017 het Eurocoachtraject ingekocht bij de Gemeentelijke Kredietbank Groningen (GKB).

Binnen het Eurocoachtraject is er altijd een externe partij, zoals de studiebegeleider van school, een consulent of een hulpverlener van bijvoorbeeld Tinten, Stichting Humanitas of het centrum voor Jeugd en Gezin die de jongere bij de GKB aanmeldt.

Als je dus geldproblemen hebt, kun je dit melden bij de studiebegeleider van school of bij bijvoorbeeld een medewerker van het centrum voor jeugd en gezin of van Tinten. Je kunt je dus niet rechtstreeks zelf aanmelden bij de GKB, dit doet de externe partij voor jou.

Je wordt vanaf het moment dat het Eurocoachtraject start, gecoacht op het eigen gedrag en de manier waarop iemand omgaat met zijn of haar eigen financiën. Het doel van ieder traject is zowel het oplossen van de schulden als het bieden van toekomstperspectief door bijvoorbeeld een opleiding te hervatten of aan te sturen op werk. Binnen het Eurocoachtraject is het mogelijk om een jongerenkrediet te verstrekken en om in bijzondere gevallen gebruik te maken van het doorbraakfonds om een doorbraak op financieel gebied te forceren.

 

Belangrijke regelingen van andere organisaties

Er is een aantal organisaties binnen de BMWE-gemeenten die u ook kan helpen als u met minder rond moet komen.

Hier vindt u een overzicht van de externe organisaties en wat zij te bieden hebben.