Uitkeringen voor 50-plussers

Bent u langdurig werkloos en ouder dan vijftig jaar, dan kunt u na afloop van uw WW-uitkering een uitkering speciaal voor ouderen aanvragen. Er zijn drie soorten uitkeringen voor ouderen, namelijk:

  • IOAW, voor werkzoekenden tussen de vijftig en de zestig jaar.
    Aanvragen doet u via www.werk.nl
  • IOW, voor werkzoekenden ouder dan zestig jaar.
    Aanvragen Stopt uw WW-uitkering? Dan bekijkt het UWV of u voldoet aan de voorwaarden voor een IOW-uitkering. Als dat zo is, dan sturen zij u het formulier Aanvraag IOW-uitkering.
  • IOAZ, voor oudere zelfstandigen die met hun bedrijf eindigen.
    Aanvragen doet u via het Werkplein Ability.