Over ons

Werkplein Ability geeft uitvoering aan de Participatiewet in de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond. De nieuwe organisatie is in 2016 ontstaan uit de drie organisaties Sociale Zaken en Werk Hoogeland, Werkplein Noord-Groningen, en werkleerbedrijf Ability. Door de krachten te bundelen, speelt Werkplein Ability zo efficiënt en effectief mogelijk in op wat u als inwoner nodig heeft, waar het gaat om werken, meedoen en inkomen.  De contactgegevens van onze locaties vindt u hier.

De werkcoaches en consulenten op de locatie in Winsum en het Leer- en ontwikkelcentrum in Wehe- den Hoorn zetten zich samen in om mensen, ook met een afstand tot de arbeidsmarkt, meer bij externe werkgevers aan een baan te helpen. Als er hier geen mogelijkheden zijn dan proberen wij dit op de locatie van het werkbedrijf in Uithuizen.

Bent u uitkeringsgerechtigde en op zoek naar werk? Dan heeft u een eigen verantwoordelijkheid om langs de kortste weg werk te vinden.Wij ondersteunen u bij uw zoektocht naar werk, door u:

  • te coachen richting werk
  • te ondersteunen bij uw ontwikkeling naar werk
  • mogelijkheden te bieden voor het starten van een eigen bedrijf
  • te laten meedoen in de samenleving.

Daarnaast verstrekken wij, waar nodig tijdelijk een uitkering. Wel wordt goed bekeken welke extra begeleiding er voor u nodig is om verder te komen. Het wordt dus meer maatwerk, ook vanuit de gedachte: één gezin, één plan, één regisseur. Dit sluit  aan  bij de gemeentelijke opdracht binnen het Sociaal Domein, waar de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdzorg ook onder vallen.