Over ons

Werkplein Ability geeft uitvoering aan de Participatiewet in de gemeente Het Hogeland. De organisatie is in 2016 ontstaan uit de drie organisaties Sociale Zaken en Werk Hoogeland, Werkplein Noord-Groningen, en werkleerbedrijf Ability. Door de krachten te bundelen, speelt Werkplein Ability zo efficiënt en effectief mogelijk in op wat u als inwoner nodig heeft, waar het gaat om werken, meedoen en inkomen.  De contactgegevens van onze locaties vindt u hier.

De werkcoaches en consulenten op de locatie in Winsum en het Leer- en ontwikkelcentrum in Wehe- den Hoorn zetten zich samen in om mensen, ook met een afstand tot de arbeidsmarkt, meer bij externe werkgevers aan een baan te helpen. Als er hier geen mogelijkheden zijn dan proberen wij dit op de locatie van het werkbedrijf in Uithuizen.

Bent u uitkeringsgerechtigde en op zoek naar werk? Dan heeft u een eigen verantwoordelijkheid om langs de kortste weg werk te vinden.Wij ondersteunen u bij uw zoektocht naar werk, door u:

  • te coachen richting werk
  • te ondersteunen bij uw ontwikkeling naar werk
  • mogelijkheden te bieden voor het starten van een eigen bedrijf
  • te laten meedoen in de samenleving.

Daarnaast verstrekken wij, waar nodig tijdelijk een uitkering. Wel wordt goed bekeken welke extra begeleiding er voor u nodig is om verder te komen. Het wordt dus meer maatwerk, ook vanuit de gedachte: één gezin, één plan, één regisseur. Dit sluit  aan  bij de gemeentelijke opdracht binnen het Sociaal Domein, waar de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdzorg ook onder vallen.

 

Onze teams en sectoren

Werkplein Ability heeft drie verschillende locaties met teams en sectoren met elk hun eigen specialisatie.


Winsum (bezoekadres voor Werk en Inkomen)

Ubbo J. Mansholtplein 2, Winsum

Algemeen telefoonnummer: 088-345 8888

Mailadres: balie@werkpleinability.nl

Balie
Als u het Werkplein in Winsum bezoekt, komt u als eerste in contact met ons balieteam. Zij helpen u graag op weg met alle vragen.

Team Werk
Onze werkcoaches helpen u bij het zoeken naar een geschikte, betaalde baan of participatie, op basis van uw individuele situatie.

Team Inkomen
Onze consulenten beoordelen uw uitkeringsaanvragen. Dit kan een uitkering zijn, bijzondere bijstand, maar ook minimaregelingen (Meedoen). Dit team kent ook consulenten die zich specifiek bezig houden met fraude.

Team Werkgeversdienstverlening
Ons team werkt samen met ondernemers in de regio aan een gezonde en betrokken arbeidsmarkt. Het team werft vacatures en bemiddelt tussen werkgevers en werkzoekenden. Werkgevers kunnen er terecht voor informatie over onder meer vacatures, scholing en het oplossen van personeelsvraagstukken.

Team Zelfstandigen en Parttime Ondernemen
Voor professionele ondersteuning van startende en gevestigde ondernemers, onder meer informatief en financieel. Ook als u wilt stoppen met uw onderneming, kunt u terecht bij de medewerker Zelfstandigen.

Jongerenloket
Het Jongerenloket is er speciaal voor jongeren tot 27 jaar. Zij zoeken met je naar de juiste vervolgopleiding en ondersteunen bij het vinden van werk.


Uithuizen (Werkleerbedrijf met sector Industrie & Diensten)

Nijverheidsweg 12, Uithuizen

Algemeen telefoonnummer: 0595-43 13 98

Mailadres:info@werkpleinability.nl


Wehe-den Hoorn (Leer-en Ontwikkelcentrum en Sector Groen)

Mernaweg 27 a, Wehe-den Hoorn

Algemeen telefoonnummer: 0595-57 56 56

Mailadres: info@werkpleinability.nl