Cliëntenraad Werk & Inkomen BMWE

In de vier samenwerkende gemeenten (Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond) is de Cliëntenraad Werk & Inkomen actief. Deze raad geeft gevraagd en ongevraagd advies over het gemeentelijk beleid op het gebied van meedoen, werk en inkomen.

De raad bestaat enerzijds uit leden die zelf een uitkering binnen de Participatiewet ontvangen en hiermee een goede afspiegeling vormen van de doelgroepen waarvoor de Cliëntenraad opkomt. Anderzijds is er binnen de raad ruime expertise op het gebied van belangenbehartiging en zijn er concrete ideeën om het beleid en de dienstverlening beter op de doelgroepen af te stemmen en de achterban ook beter te bereiken.

Website: www.clientenraadhethogeland.nl
Contactpersoon: Cora Top (secretaris)
Mail: secretaris@clientenraadhethogeland.nl