Bezwaar indienen

Als u het niet eens bent met een besluit van ons of u vindt dat er niet op tijd is beslist over uw aanvraag, neem dan vooral eerst contact op met uw contactpersoon. Deze gaat met dan met u kijken welke mogelijkheden er voor u zijn. Bent u het er dan nog niet mee eens, dan kunt u een bezwaar indienen.

Wij behandelen alle klachten en bezwaren vertrouwelijk.

Schriftelijk een bezwaar indienen

Op elke beschikking die u krijgt staat beschreven:

  • hoe u een bezwaar moet indienen
  • wat er minimaal in het bezwaar moet staan
  • welke documenten u eventueel mee moet sturen
  • aan wie u het bezwaar kunt richten.