Dwangsom bij niet tijdig beslissen

Als u een aanvraag of bezwaar bij ons heeft ingediend en de wettelijke termijn voor het beslissen op uw aanvraag of bezwaar is verstreken, dan kunt u ons in gebreke stellen.

De wettelijke termijnen vindt u hieronder.

Beslistermijnen
Onze beslistermijn (maximaal) Wettelijke beslistermijn (maximaal)
Aanvraag voorschot 3 werkdagen 4 weken
Aanvraag Participatiewet of IOAW 4 weken * 8 weken
Aanvraag voor bijzondere bijstand 8 weken 8 weken
Aanvraag voor meedoenpremie en individuele inkomenstoeslag 4 weken 8 weken
Aanvraag voor kwijtschelding 6 weken 10 weken
Verwerking aanvraag collectieve ziektekostenverzekering 1 maand 8 weken
Aanvraag voor zelfstandigen (IOAZ of Bbz) 13 weken 13 weken
Behandeling van uw klacht 4 weken 6 weken
Afhandeling van uw bezwaarschrift 12 weken** 12 weken**

* 8 weken indien nader onderzoek nodig is
** verlenging van 6 weken mogelijk