Klacht indienen

Bent u niet (geheel) tevreden over ons, dan kunt u een officiële klacht indienen. Als u het niet eens bent met een besluit van ons, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Wij behandelen alle klachten en bezwaren vertrouwelijk.

De beste manier om een klacht kenbaar te maken is mondeling. Vaak is een klacht met een eenvoudig antwoord aan de balie of via een telefoontje af te handelen.

Of schriftelijk

Als u niet tevreden bent met de mondelinge afhandeling van uw klacht, dan kunt u schriftelijk een klacht indienen.
Uw schriftelijke klacht moet altijd het volgende bevatten:

  • de datum waarop u de klacht indient
  • uw naam, adres en woonplaats
  • uw handtekening

U kunt uw schriftelijke klacht sturen naar of afgeven bij Werkplein Ability. Ons post adres is:

Werkplein Ability
Postbus 19
9950 AA Winsum

Klachtbehandeling

Zodra wij de klacht hebben ontvangen, krijgt u een ontvangstbevestiging en een uitnodiging om uw klacht mondeling toe te lichten. Vervolgens onderzoeken wij datgene waarover u een klacht heeft. Over de uitkomst van dit onderzoek krijgt u schriftelijk bericht.
Wij proberen altijd om de klacht binnen vier weken na ontvangst te beantwoorden. Lukt dit niet, dan krijgt u daarvan schriftelijk bericht.

Niet tevreden?

Als u niet tevreden bent met onze afhandeling van uw schriftelijke klacht, dan kunt u de klacht en onze reactie daarop doorsturen naar de gemeentelijke klachtenfunctionaris. Die zal uw klacht nogmaals beoordelen en u vertellen of wij al dan niet goed op de klacht hebben gereageerd.