Formulierenloket

Bereken uw recht

Alle formulieren op één plek. Print ze uit, vul ze in en lever het in bij: de balie van Werkplein Ability of stuur het naar Werkplein Ability, Postbus 19, 9950 AA Winsum.

Wijzigingsformulieren

Ontvangt u een bijstandsuitkering  (of IOAW/IOAZ uitkering) en is er iets veranderd in uw situatie? Geef dit dan aan ons door via een wijzigingsformulier. Dit wijzigingsformulier wordt automatisch naar uw huisadres verstuurd nadat uw uitkering (Participatiewet of IOAW/IOAZ) is toegekend of wanneer u een nieuwe wijziging heeft doorgegeven.

Diverse formulieren

Formulieren voor vergoeding bij laag inkomen

Als u een laag inkomen heeft en weinig vermogen, dan kunt u een vergoeding krijgen voor bepaalde kosten. Er zijn diverse regelingen waar u een beroep op kunt doen. U moet een vergoeding schriftelijk aanvragen. De behandeling duurt zes tot acht weken. Daarnaast zijn er nog regelingen van andere organisaties waar u misschien gebruik van kunt maken. Voor veel vergoedingen mag uw netto inkomen per maand niet hoger zijn dan 120% van de bijstandsnorm. Ook mag u maar beperkt vermogen hebben. In de formulieren staan de actuele bedragen vermeld. Ook moet u de rekeningen bewaren van de kosten waarvoor u een vergoeding aanvraagt. Als uw aanvraag wordt toegekend, dan gebruiken wij de rekening om geld aan u uit te betalen. U kunt van de volgende regelingen gebruik maken:

Voor de collectieve zorgverzekering is geen formulier beschikbaar. U kunt zich hiervoor aanmelden via: www.gezondverzekerd.nl.

Tegemoetkoming aanvullende zorgverzekering

Aanvraagformulier (pdf)Als u een andere zorgverzekering heeft dan het collectieve Garant Verzorgd Pakket van Menzis, dan kunt u een tegemoetkoming van de gemeente ontvangen voor de aanvullende zorgverzekering. Deze tegemoetkoming is gelijk aan de gemeentelijke bijdrage voor het Garant Verzorgd Pakket van Menzis en is geraamd op € 7,- per maand.

Compensatie eigen risico t/m 2017

Aanvraagformulier (pdf)De afgelopen jaren zijn diverse regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten afgeschaft.
Ter vervanging hiervan kunt u een vergoeding aanvragen als u uw eigen risico (wettelijk vastgesteld) volledig heeft verbruikt.

Inwoners uit de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond, met een inkomen tot en met 120 % van het minimumloon, kunnen gebruikmaken van de regeling Compensatie Eigen Risico. Voor deze regeling geldt geen vermogenstoets!

Voor de jaren vanaf het jaar 2013 t/m 2017 geldt de onderstaande regeling:

1e volledig verbruik eigen risico = 50% van eigen risico vergoed (€ 192,50)
2e jaar volledig verbruik eigen risico = 75% van eigen risico vergoed (€ 288,75)
3e en daarop volgende jaren volledig verbruik eigen risico = 100% van het eigen risico vergoed (€ 385,00)

De jaren 2013 en 2014 geven als afzonderlijk jaar of jaren geen recht op vergoeding, maar tellen wel mee in de reeks.

De CER regeling wordt met ingang van het zorgjaar 2018 gewijzigd. Zie hieronder.

Compensatie eigen risico 2018

Aanvraagformulier (pdf)Voor het jaar 2018 kunt u ook compensatie eigen risico aanvragen. Het bedrag is vastgesteld op € 265,00 bij volledig verbruik eigen risico.

Startpakket onderwijs

De regeling is ingaande 2018 gewijzigd. Stichting Leergeld Hoogeland voert nu de regeling uit.

Participatiefonds

Aanvraagformulier (pdf)Het doel van het Participatiefonds is om mensen maatschappelijk actief te maken. Dit kan van alles zijn, zoals b.v. een abonnement op de krant, een lidmaatschap van de (sport)vereniging, het bezoeken van een concert, enzovoort. De activiteiten hoeven niet regiogebonden te zijn. Ook reiskosten voor deze activiteiten vallen onder het Participatiefonds.

Hoogte vergoeding € 200,- per persoon per jaar (op declaratiebasis). De vergoeding geldt ook voor uw inwonende kinderen tot achttien jaar.

Voor sportactiviteiten van kinderen tot achttien jaar geldt een speciale regeling. Jeugdsportfonds Groningen stelt hiervoor jaarlijks maximaal € 225,00 per kind beschikbaar. Om voor deze regeling in aanmerking dient u zich te wenden tot Stichting Leergeld Hoogeland. Tel.nr. 06-43674287.

Kinderfeestje

Aanvraagformulier (pdf)Wilt u de verjaardag van uw kind niet ongemerkt voorbij laten gaan en een verjaardagsfeestje geven of iets anders leuks doen met uw zoon of dochter, dan ondersteunen wij u met een extra bedrag van € 50,- per kind onder de achttien jaar.

Individuele inkomenstoeslag en/of bijzondere bijstand

Aanvraagformulier (pdf) Soms zijn er bijzondere omstandigheden en heeft u extra kosten die niet onder één van de andere vergoedingen vallen. Voor zulke kosten kunt u bijzondere bijstand aanvragen.

Fashioncheque 2018

Aanvraagformulier (pdf) Fashioncheque 2018 voor inwonende kinderen tot 18 jaar.

 

Het Goede idee

Aanvraagformulier (pdf) Inzendformulier het Goed Idee.