Participatiefonds aanvragen

Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? Dan heeft u mogelijk recht op een Mee(r) Doen regeling!

Klik hier voor het aanvraagformulier

Bewijsstukken inleveren

U kunt op verschillende manieren bewijsstukken inleveren:

  • U scant uw originele aanvraagformulier en bewijsstukken zelf thuis in en voegt de bestanden als bijlage toe aan uw e-mail naar balie@werkpleinability.nl
  • U levert het aanvraagformulier en de bewijsstukken in bij de balie op het Werkplein
  • Of u stuurt het aanvraagformulier en een kopie van de bewijsstukken per post naar:
    Werkplein Ability
    Postbus 19
    9950 AA Winsum
    Vermeld daarbij duidelijk uw Burgerservicenummer.